Bytové družstvo Bratislava

Ponuka na správu bytového domu v Bratislave v zmysle Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Kontaktujte nás na

+421 (0)911 420 777

pondelok - piatok
08:00 - 16:00 alebo mailom na

technik1@tall.sk

NAŠE STRÁNKOVÉ DNI:

utorok 8:00 - 12:00

štvrtok 13:00 - 17:00

Kontaktná adresa:
Pestovateľská č. 9
Bratislava - Trnávka

Efektívnosť správy bytového domu je zabezpečená

 • Neustálym vyrokúvaním najvýhodnejších podmienok pre vlastníkov
 • Najvýhodnejšími podmienkami poistenia bytového domu a zodpovednosti za škodu
 • Exkluzívnou cenou pre odber elektrickej energie v spoločných priestoroch
 • Bezkonkurenčnou cenou nepretržitej 24 hodinovej havarijnej a poruchovej služby

 

Správa bytového domu jednoducho a pod kontrolou

 • Prehľadné výkazy o hospodárení bytového domu
 • Aktuálne informácie o stave fondu prevádzky, údržby a opráv
 • Výber dodávateľov v súlade s požiadavkami vlastníkov bytov
 • Prehľad o stave a čerpaní finančných prostriedkov na bankovom účte bytového domu
 • Predkladanie správy o činnosti správcu a plánu opráv vlastníkom bytov
 • Dostupnosť dokumentov v elektronickej podobe
 • Podrobné vypracovanie ročného vyúčtovania
 • Možnosť nahliadnutia do všetkých dokumentov týkajúcich sa správy bytového domu

 

Záruka kvality

 • Kvalifikovaný personál s odbornou spôsobilosťou
 • Dlhoročné skúsenosti s výkon správy bytových domov a nebytových priestorov
 • Overený systém manažérstva kvality

 

kontakt
Kontaktujte nás
Napíšte nám Zavolajte nám