Správa v ekonomickej oblasti

Ekonómka nehnuteľnosti začína svoju činnosť prevzatím domu a jeho zavedením do evidencie v účtovnom software DOMUS, pokračuje vedením účtovnej agendy a proces završuje každoročným vyúčtovaním v zmysle zákona 182/1193 Z.z. v znení neskorších predpisov. Validáciou tohto procesu je uplatnenie vyúčtovania po uplynutí reklamačnej doby.

Kontaktujte nás na

+421 (0)911 420 777

pondelok - piatok
08:00 - 16:00 alebo mailom na

technik1@tall.sk

NAŠE STRÁNKOVÉ DNI:

utorok 8:00 - 12:00

štvrtok 13:00 - 17:00

Kontaktná adresa:
Pestovateľská č. 9
Bratislava - Trnávka

Našim cieľom je zabezpečiť pre klientov komfort pri riešení akýchkoľvek situácií súvisiacich so správou budov a domov. Aby sme klientom vyhoveli v navyššej možnej miere ich požiadavkám, spolupracujeme so skúsenými odborníkmi – či už sú to notári, daňoví poradcocia, znalci, audítori, účtovníci, alebo dokonca prekladatelia a tlmočníci.

Postaráme sa o všetky potrebné úkony od prevzatia objektu do správy, cez vykonávanie účtovných operácií a úhrad súvisiacich s prevádzkou objektu, až po pravidelne poskytované informácie o účtoch a stave financií vášho bytového či nebytového priestoru.

Evidenciu objektu vedieme v účtovnom software DOMUS.

V rámci našich služieb sa starámé o kompletný servis v oblasti ekonomickej prevádzky bytových a nebytovch priestorov do ktorých spadá:

  • Prevzatie pôvodnej nehnuteľnosti (nehnuteľnosť prechádza do našej evidencie a existujú k nej predchádzajúce ekonomické informácie)

  • Prevzatie novej nehnuteľnosti (napríklad pri novostavbách)

  • Zálohové predpisy

  • Zmenové listy (určuje výšku zálohových platieb a podáva vlastníkom informácie o zmenách

  • Potvrdenia o finančnej ťarche

  • Úhrady faktúr na

  • Výplaty hotovosti (v prípadoch, kedy je potrebné vyplatit náklady uhradených z iných zdrojov)

  • Prevádzková ekonomika (úkony vedúce k evidencii, účtovaniu a vyúčtovaniu zavŕšené validáciou vo forme splatneného vyúčtovania jednotlivým vlastníkom)

  • Odovzdanie nehnuteľnosti

 

kontakt
Kontaktujte nás
Napíšte nám Zavolajte nám