Spôsob správy

Ponuka na správu bytového domu v Bratislave v zmysle Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Kontaktujte nás na

+421 (0)911 420 777

pondelok - piatok
08:00 - 16:00 alebo mailom na

technik1@tall.sk

NAŠE STRÁNKOVÉ DNI:

utorok 8:00 - 12:00

štvrtok 13:00 - 17:00

Kontaktná adresa:
Pestovateľská č. 9
Bratislava - Trnávka

Vlastníci bytov sa môžu rozhodnúť, akým spôsobom budú ich bytové a nebytové priestory spravované.

Ak je váš bytový dom v správe správcovskej spoločnosti (tzv. bytové družstvo), vlastníci bytov vytvoria tzv. bytový výbor. Ako? Tak, že každý vchod si voľbou vyberie jedného zástupcu. Zástupcovia všetkých vchodov bytového domu tvoria bytový výbor a sú zodpovední za ďalšiu komunikáciu a zastupovanie záujmov vchodu, ktorý zastupujú.

Zástupca vchodu bude pravidelným mediátorom medzi vlastníkmi bytov, zástupcami vchodov a správcovskou spoločnosťou.

Na všetky administratívne úkony, ktoré súvisia so správou a údržbou vášho domu sme tu my. Postaráme sa o úkony ako:

 • Administrácia účtov objektu a jeho správa (zriadenie účtu vlastníkov, vedenie fondu opráv, vyúčtovavanie nákladov, vypracovanie správy o finančnom hospodárení)

 • Odstraňovanie porúch a bežné opravy zariadení spoločných priestorov

 • Zabezpečenie a administrácia dodávky studenej a teplej vody

 • Odvoz komunálneho odpadu

 • Upratovanie spoločných priestorov

 • Servis, revízie a zákonné prehliadky objektu

 • Realizácia pozáručných opráv

 • Zabezpečenie požiarnej ochrany a BOZP

 • Plánovaie nákladov a ich kontrola

 • Preberanie objektov do správy a ich správa

Dohliadame, aby nahlásená porucha bola odstránená okamžite. V prípade vzniku poruchy medzi 7.00 a 19.00 hod. reagujeme maximálne do 1 hodiny, v ostatných prípadoch (mimo pracovenj doby a počas víkendov) reagujeme do 90 minút. V núdzových prípadoch (núdzové volania z výťahu, úniky z vodovodných potrubí iné zásahy pohotovostnej služby) zaručene reagujeme do pol hodiny.

 • Naša pohotovostná služba zasahuje na základe požiadaviek a hlásení od našich klientov, či už telefonicky alebo písomne. Po odstránení poruchy k spokojnosti našich klientov spíšeme protokol o odstránení poruchy.

 • K odstráneniu poruchy pristupujeme komplexne. Vyhľadáme chyby, zistíme pôvod poruchy, zistíme výšku škody a zabezpečíme jej dokumentáciu. Urobíme všetko preto, aby sme jej v prípade, že je to možné, predošli v budúcnosti.

Prečítajte si, čo spadá do našich služieb pri servise, revízii a zákonných prehliadkach vášho objektu
 

Správa budov a exteriéru

 • dohliadame na dodávku studenej vody z verejného vodovodu, dodávku tepelnej energie na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody

 • staráme sa o odvádzanie odpadových vôd, dažďových a zrážkových vôd verejnou kanalizáciou

 • zabezpečujeme osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení objektu

 • odvoz komunálneho odpadu

 • upratovanie spoločných priestorov (vrátane umývanie vonkajších okien, upratovanie chodníkov a údržbu zelene

 • staráme sa o zimnú údržbu objektu

 • zabezpečíme poistenie objektu

 • správu meradiel spotreby studenej vody, tepla, chladu v bytoch, v spoločných a nebytových priestoroch

 • opravy bežných požiadaviek (kontroly funkčnosti dverí, okien v spoločných priestoroch, zaistenie poriadku, odstránenie upchaných miest sanitárnych zariadení a odpadových rozvodov)

Prevádzková činnosť

 • postaráme sa o bezproblémové prevzatie a uvedenie objektu do prevádzky, čo súvisí s kontrolou stavu všetkých prevádzkových celkov kontrolnými pochôdzkami. Samozrejmosťou je pravidelná dokumentácia výsledkov kontrolných pochôdzok

 • realizácia pozáručných opráv v plnom rozsahu (hlásenie o poruchách a ich evidencia, plánovanie nákladov, vypracovanie ponúk a ich odovzdanie, až po kontrolu faktúr a vystavení správ o vykonaných opravách)

 

kontakt
Kontaktujte nás
Napíšte nám Zavolajte nám